onsdag 5 december 2012

kan jag få avsluta mina studier och ägna livet åt att svara på dessa frågor?

Del 2.

Om skrivandet.
Vad får man skriva? Var går gränsen? Finns det en gräns? Vad är sanning? Är repliker sanna? Kan de vara det? Varför måste biografin alltid vara aggressiv i sig själv? Går det att leva att utan att såra? Går det att beskriva livet utan att såra? (Nej. Nej.) Hur mycket kan man berätta om processen utan att styras av  det? Vem kan man berätta för? Vad ska inkluderas? Vad ska exkluderas? Vilka strider går att ta? Vilka strider kommer alltid att förloras? Vilka förluster föregår striden? Går det att ljuga för andra och samtidigt vara sann mot sin egen sanning? Vad är ett sår? Hur ser det ut? Hur känns det? Läker det? Kan processen läka? Sårar processen mer än vad den läker? Vad gör resultatet med sår? Skapar resultatet nya sår?

Om känslan.
Vad är ett sår? Hur ser det ut? Hur känns det? Läker det? Får man skapa sina egna sår? Varför skapar man sina egna sår? Vad gör det med jaget när man skapar sina egna sår? Är jaget alltid ett sår? Läker jaget någonsin? (Nej. Jaget är i ständigt läkande och ständigt sårbildande. Jaget varar ständigt och jaget är ständigt.) Vad händer med såren när man dör? Finns de kvar? Kan någon annan ta över ens sår? Vad innebär det att tvätta någon annans sår? Varför baddar man såren hos någon annan? Går det att ljuga för andra och samtidigt vara sann mot sin egen sanning? Vad är tystnad och vad är lögn? Varför är tystnaden bättre än lögnen? Är tystnaden bättre än lögnen? Är tystnaden lögnen? Om jag undanhåller sanningen för dig, sårar jag dig då? Om jag ljuger, sårar jag dig då? Om jag är tyst, hur mycket sårar jag dig då? Hur mycket sårade min tystnad dig? Varför var jag alltid tyst? Varför blir det så tydligt att man skapar sina egna sår därför att tystnaden är större än lögnen och inte utan mekaniskt arbete släpper ut någonting? Varför ställer jag så många frågor? Vad är skillnaden på känsla och skrivande? Varför skulle där finnas en skillnad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar