söndag 23 september 2012

(En parentes för att förtydliga: Det finns inget värde i att söka (den grundläggande) tryggheten i något annat än sig själv. När den tar plats genom en relation eller en fysisk yta så är falskheten så nära till hands, men att söka trygga relationer kan jag då rakt inte hitta något problem med.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar