torsdag 9 februari 2012

feminismen & lundberg

Saxat ur Johan Lundbergs blogg:

"Problemen är dock uppenbara: hur stora inskränkningar är vi beredda att acceptera för att uppnå ett 50-50-utfall? Och i vilken mån vet vi att ett 50-50-utfall kommer att ge de önskade konsekvenserna i form av en påverkan som gör att människor fortsättningsvis kommer att välja att leva sina liv på det sätt som svenska feminister 2012 finner önskvärt? Visioner om tusenårsriken där man hoppas utplåna skillnader mellan könen framstår som lika vilset utopiska och farliga som visioner om en framtid där mångfalden av klasser inte existerar."


Jag undrar om Lundberg menar att vi - då risken att vi inte lyckas hela tiden hägrar - ska ge upp kampen? Hur ska vi, om inte genom kvotering, lösa problemet med att de höga posterna vigs åt män? Att ordet chef är så starkt förknippat med en person av manligt kön? För mig är kvotering, på kort sikt, ett bra sätt att rubba strukturen. Det strukturella förtrycket. Sen tycker jag, att om man tycker att det är en dålig idé att sträva efter jämn fördelning, så bör man komma med konstruktiva förslag på hur det ska lösas istället. Dessutom vill jag gärna ha exempel på dessa inskränkningar Lundberg nämner i sitt inlägg (och nej, jag har inte läst Axess nr om feminism).

Hela inlägget finns här: http://www.axess.se/blog/post/2012/02/09/Frihet-eller-tvang.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar